Kommunikationslösningar med hög tillgänglighet

DR Digital Radio har under många år levererat kommunikationslösningar för användare med särskilda behov med avseende på tillgänglighet och säkerhet.

Exempel på sådana användare finns inom energiförsörjning, kollektivtrafik, myndigheter m fl.

För att tillgodose behoven används produkter från olika leverantörer samt viss egen produktutveckling.